Forhandlingsavdelingen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Forhandlingsavdelingen

Forhandlingsavdelingen
10.10.2000
Legeforeningen og Kommunenes Sentralforbund kom ikke til enighet gjennom forhandlinger om sykehuslegeavtalen, og det ble konstatert brudd ved protokoll mellom partene 29. juni 2000. Avtalen ble etter...
Forhandlingsavdelingen
20.03.2000
De økte egenandelene innebærer at pasientene samlet må betale ca. 60 millioner kroner mer for legehjelp. Legeforeningen har sterkt frarådet Stortinget å øke egenandeler for å redusere statens...