Eyvind Rugland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eyvind Rugland

Ida Marie Kjellsen, Kashif Waqar Faiz, Eyvind Rugland, Kirill Neumann
11.03.2019
Pasienten fikk høre at han hadde tennisalbue. Noen måneder senere viste det seg at plagene var langt mer komplekse enn først antatt. En stort sett tidligere frisk mann i 60-årene ble akutt innlagt på...
Eyvind Rugland
22.04.2010
Heier, MS Wolland, AM. Barn og søvn 128 s, ill. Oslo: Cappelen Damm, 2009. Pris NOK 248 ISBN 978-82-02-306472 Forfatterne henvender seg først og fremst til voksne som har barn med søvnrelaterte...
Morten Engstrøm, Eyvind Rugland, Mona Skard Heier
08.01.2013
Vanlig plassering av elektroder og annet registeringsutstyr ved polysomnografi. Øverste panel viser respirasjonsvariabler til venstre (5 minutter) og EEG, øyebevegelse og elektromyografi til høyre (...