Eva-Marie Jacobsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eva-Marie Jacobsen

Ann Helen Kristoffersen, Eva-Marie Jacobsen, Kristin Varsi, Carola Elisabeth Henriksson
21.10.2019
Antikoagulanter påvirker analysemetoden for lupusantikoagulant. Type antikoagulant, dosering og tid for siste dose må derfor oppgis ved rekvirering av lupusantikoagulant. Antifosfolipidsyndrom er en...
Eva Marie Jacobsen
19.10.2006
Paracetamol i terapeutiske doser ga betydelig stigning av alaninaminotransferasenivået (ALAT) hos mange friske forsøkspersoner. I en amerikansk randomisert studie fikk 145 friske forsøkspersoner...
Eva-Marie Jacobsen, Anders Erik Astrup Dahm, Trond Vartdal, Per Morten Sandset
13.05.2014
De nye norske anbefalingene for profylakse og behandling av venøs trombose følger den siste oppdateringen fra American College of Chest Physicians’ (ACCP) retningslinjer. Endringene som er gjort,...