Eva Hofsli

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eva Hofsli

Eva Hofsli
20.02.2002
I denne oversiktsartikkelen omtales molekylære egenskaper ved somatostatinreseptor (SSTR)-familien og de diagnostiske og terapeutiske nyvinninger som på bakgrunn av ny kunnskap om denne familien er...
Kirsten Marienhagen, Åslaug Helland, Terje Nordberg, Marianne Grønlie Guren, Eva Hofsli
11.03.2010
I flere internasjonale studier er det vist synkende jobbtilfredshet blant leger ( 1 ), men i studier fra Skandinavia har det vært gjennomgående høy grad av tilfredshet ( 2 – 4 ). I en norsk...
Eva Hofsli
16.06.2015
Specht, Lena Herrstedt, Jørn Storm , Hans H. Klinisk onkologi 430 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2015. Pris DKK 445 ISBN 978-87-628-1091-4 Det er ingen tvil om at onkologi er et fag i rivende...