Esperanza Diaz

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Esperanza Diaz

Hogne Sandvik, Steinar Hunskår, Esperanza Diaz
30.10.2012
In 2010, Norwegian emergency medical services had a total of 1.75 million patient contacts. Three of four contacts involved a consultation with a doctor, somewhat less than 20 % were telephone...
Hogne Sandvik, Steinar Hunskår, Esperanza Diaz
30.10.2012
RGPs are obligated to accept accident and emergency (A&E) duty ( 1 ). The agreements allow for exemption under certain preconditions, while studies show that far more doctors than those who are...
Esperanza Díaz
25.03.2010
I Tidsskriftets kronikk nr. 2/2010 byr Elling Ulvestad og medarbeidere på etterpåklokskap rundt viruspandemien ( 1 ). Internasjonale data burde ført til klokere avgjørelser fra helsemyndighetene...
Hogne Sandvik, Steinar Hunskår, Esperanza Diaz
30.10.2012
Deltakelse i legevakt er obligatorisk for fastleger ( 1 ). Avtaleverket gir rett til fritak under visse forutsetninger, men undersøkelser viser at langt flere enn de som har formelt fritak, har meldt...
Hogne Sandvik, Steinar Hunskår, Esperanza Diaz
30.10.2012
I 2010 var det i overkant av 1,75 millioner pasientkontakter ved norske legevakter. Tre av fire kontakter var legekonsultasjoner, knapt 20 % telefonkontakter og 4 % sykebesøk ( 1 )...
Esperanza Diaz
19.03.2013
Marstein, Trude Hjem til meg 385 s. Oslo: Gyldendal, 2012. Pris NOK 379 ISBN 978-82-05-42870-6 Hjem til meg er en godt skrevet roman om en mann som verken har et «hjem» i overført betydning eller...
Esperanza Diaz
08.01.2013
Jack, Dana C. Ali, Alisha Silencing the self across cultures Depression and gender in the social world. 535 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GPB 28 ISBN 978-0-19-993202-3...