Per Espen Akselsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Espen Akselsen

Håkon Kinck Borén, Christian Magnus Thaulow, Else Quist-Paulsen, Torgun Wæhre, Per Espen Akselsen, Kristian Tonby
19.06.2020
Det kan være vanskelig å skille viral og bakteriell årsak til pneumoni ved covid-19. Erfaringen så langt viser lav forekomst av sekundære bakterielle infeksjoner. I møte med covid-19-pandemien er det...
Paul Christoffer Lindemann, Karianne Wiger Gammelsrud, Iren Høyland Löhr, Per Espen Akselsen, Morten Lindbæk, Arnfinn Sundsfjord
09.09.2019
Definisjonene for klassifisering av bakteriers følsomhet for antibiotika er nå endret. Dette får kliniske konsekvenser ved valg og dosering av terapeutikum etter svar fra mikrobiologisk laboratorium...
Stig Harthug, Per Espen Akselsen
23.10.2008
Tidlig i den antibiotiske æra trodde mange at problemene med infeksjonssykdommer ville bli løst. Ettersom man fikk behandling mot en rekke sykdommer der en tidligere måtte regne med høy dødsrisiko,...
Per Espen Akselsen
13.09.2016
Peer Ola Hofmo setter søkelyset på et viktig tiltak for å hindre smitte med meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i Norge ( 1 ). Helsemyndighetene anbefaler MRSA-testing for blant annet...
Hanne-Merete Eriksen, Petter Elstrøm, Stig Harthug, Per Espen Akselsen
30.06.2005
Den norske befolkningen er blant de eldste i verden. Andelen personer over 67 år har i Norge økt fra 7 % i 1930 til 14 % i slutten av 1990-årene. Dette innebærer at det i 1998 var ca. 185 000...
Astrid-Mette Husøy, Tone Minde, Hildegunn Knudsen, Per Espen Akselsen
08.04.2010
NAV/Arbeidstilsynet får melding om ca. 700 – 800 stikkskader per år innen helse- og sosialtjenesten ( 1 ). Arbeidsgiver skal sørge for registrering av alle personskader som oppstår under arbeid ( 2...
Per Espen Akselsen
20.08.2013
I Tidsskriftet nr. 10/2013 uttrykker Bruun Wyller bekymring over de nye nasjonale retningslinjene for antibiotikabruk i sykehus og det han kaller retningslinjefundamentalisme ( 1 ). Jeg er ansvarlig...