Ernst Arne Høiby

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ernst Arne Høiby

E. Arne Høiby, Didrik F. Vestrheim, Dominique A. Caugant, Karianne Wiger Gammelsrud
06.11.2008
I sin selvbiografi beskriver Lewis Thomas sin tid som nyutdannet lege ved Boston City Hospital i 1937. Han påpeker at lite av hva de gjorde terapeutisk den gangen, hadde stor betydning for...
Lin Vigdis Brauteset, Ernst Arne Høiby, Gaute Syversen, Pål Surén, Karl-Olaf Wathne
12.06.2008
I perioden 1993 – 2003 ble til sammen 828 tilfeller av invasiv pneumokokksykdom hos barn under ti år meldt til Folkehelseinstituttet ( 1 ). Av disse hadde 181 (22 %) meningitt. Totalt 26 dødsfall ble...
E. Arne Høiby
17.12.2009
Skriftspråkene endres stadig slik at de i rimelig grad er i samsvar med det levende, muntlige dagligspråket. Et eksempel på dette er skiftet fra Lægeforeningen til Legeforeningen i 2007. Jeg vil her...
Ernst Arne Høiby
30.04.2003
Konjugert pneumokokkvaksine er et viktig fremskritt, men det er foreløpig uklart hvor utbredt bruken bør bli Pneumokokken er årsak til et bredt spektrum av infeksjoner hos mennesket. Bakteriens...
E. Arne Høiby, Harald Olsen
18.12.2003
Vi tar her for oss norsk skrivemåte for antibiotika. Den varierer mye i sentrale norske skrifter. Vi finner det lite rasjonelt ikke å ha en felles standard. Språk har alltid vært i endring. Det er...
Ernst Arne Høiby
25.09.2003
Gule stafylokokker er årsak til en rekke sykdommer, og det er nødvendig med en betydelig innsats for å kontrollere dem Man skal som kjent ikke rope ulv, ulv i utide. Pressen har riktignok oppdaget at...