Erlend B. Smeland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erlend B. Smeland

Harald Holte, Stein Kvaløy, Jan Delabie, Gunhild Trøen, Erlend B. Smeland
19.11.2009
Maligne lymfomer er en heterogen gruppe av ondartede svulster som utgår fra lymfocytter. I dag foreligger det en internasjonal histologisk klassifikasjon som brukes over hele verden ( 1 ). Denne tar...
Anita Lyngstadaas, Erlend B. Smeland
30.01.2001
En tverrfaglig ekspertgruppe nedsatt av Senter for medisinsk metodevurdering (SMM) har nylig utarbeidet en rapport om status og fremtidige muligheter for genterapi innen klinisk medisin (1). Denne...
Erlend B. Smeland, Steinar Funderud
30.09.2001
Jonas Frisén Jonas Frisén er født i Göteborg i 1966. Han avla medisinsk embetseksamen i 1991 i Stockholm og fikk autorisasjon i 1995 etter fullført turnustjeneste. Han ble tidlig tilknyttet...
Eivind Hovig, Ola Myklebost, Steinar Aamdal, Erlend B. Smeland
10.02.2001
Kreft er den nest hyppigste dødsårsaken i Norge og antall nye krefttilfeller forventes å øke betydelig i de nærmeste årene (1). Det har vært en gradvis bedring i prognosen for kreftpasienter. Mens ca...
Erlend B. Smeland, Frode Vartdal, Finn Wisløff
25.03.2010
I Tidsskriftet nr. 12/2009 er Petter Gjersvik bekymret for universitetets nye skapning, Institutt for sykehusmedisin (nylig omdøpt til Institutt for klinisk medisin), og frykter at fakultetet er i...
Erlend B. Smeland, Frode Vartdal, Finn Wisløff
25.03.2010
I Tidsskriftet nr. 2/2010 ønsker Ola Didrik Saugstad seg tilbake til den tid da de vitenskapelig best kvalifiserte også hadde toppstillingene ved universitetssykehusene ( 1 ). Det kunne nok fungere...