Erik Qvigstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erik Qvigstad

Rune Svenningsen, Anton Langebrekke, Erik Qvigstad
06.09.2007
Ektopiske graviditeter omfatter alle graviditeter implantert utenfor uterinhulen. Samlet insidens er 20 per 1 000 graviditeter ( 1 ), hvorav 97 % lokaliseres i egglederne ( 2 ). Den proksimale del av...
Hilde Jørgensen, Erik Qvigstad, Fridtjof Jerve, Eldbjørg Melseth, Anne Eskild, Christopher S. Nielsen
20.09.2007
Medikamentelt indusert svangerskapsavbrudd har vært praktisert i Europa siden 1988 ( 1 ). Den vanligste behandlingsprosedyren er en kombinasjon av antiprogesteronet mifepriston og prostaglandinet...
Anton Langebrekke, Hans-Olaf Johannessen, Erik Qvigstad
26.06.2008
Endometriose er en tilstand med ektopisk endometrievev utenfor livmorhulen, vanligvis lokalisert i bekkenet, og som induserer en kronisk inflammatorisk reaksjon. Sykdommen kan medføre ulike plager,...
Linda Björk Helgadóttir, Erik Qvigstad, Elbjørg Melseth, Siri Vangen, Anne Eskild
22.06.2006
Uønskede svangerskap er et folkehelseproblem. Det utføres omtrent 14 000 provoserte aborter årlig i Norge ( 1 ). I Oslo ser det ut som om kvinner med ikke-vestlig bakgrunn er overrepresentert blant...
Anne Eskild, Linda Bjørk Helgadottir, Fridtjof Jerve, Erik Qvigstad, Sverre Stray- Pedersen, Åse Løset
30.05.2002
Uønskede svangerskap er et stort folkehelseproblem. I Norge utføres rundt 15 000 provoserte aborter årlig (1). For å kunne forebygge uønskede svangerskap og dermed provoserte aborter er det viktig å...
Mathias Onsrud, Erik Qvigstad
20.04.2001
Kirurgisk kreftbehandling har tradisjonelt bestått i fjerning av det affiserte organ med omgivende risikoområde og – for kreftsvulster som sprer seg lymfogent – de regionale lymfeknuter, gjerne...
Elin Ødegaard, Erik Qvigstad, Nils Einar Kløw
09.10.2003
Alvorlig post partum-blødning er en av de viktigste årsakene til maternell mortalitet i verden. 30 % av maternell død i utviklingsland skyldes slike blødninger ( 1 ). Fra USA er det rapportert 7,1...
Anne Flem Jacobsen, Erik Qvigstad, Per Morten Sandset
30.08.2000
Venøs tromboembolisme er en viktig maternell komplikasjon i svangerskapet. Tilstanden forekommer dels som trombose i dype underekstremitetsvener (dyp venetrombose), dels som embolisering til lungene...