Erik Pomp

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erik Pomp

Erik Pomp, Per-Jostein Samuelsen
26.02.2009
I Tidsskriftet nr. 1/2009 omtales synspunkter som kom frem på 20-årsjubileet for klinisk farmakologi i Norge ( 1 ). Gisle Roksund, leder i Norsk forening for allmennmedisin, advarte angivelig mot en...
Erik Pomp
10.04.2002
Misteltein er også tidligere omtalt i Tidsskriftet (1, 2). Publiserte kliniske data fra mer eller mindre metodologisk forsvarlige studier har så langt ikke kunne bekrefte at misteltein har noen nytte...
Erik Pomp
20.02.2002
I 2000 ble det gitt markedsføringstillatelse for legemidlene celecoxib og rofecoxib i Norge. Disse cyklooksygenase-2-selektive ikke-steroide antiinflammatoriske legemidlene (COX-2-hemmere) anvendes...
Erik Pomp
30.09.2002
Prostaglandiner er involvert i mange celleprosesser, og det antas at disse substansene spiller en vesentlig rolle ved forskjellig aspekter av kvinnelig fertilitet. Funn i dyreforsøk og en beskjeden...
Erik Pomp
28.02.2002
Mange gamle og nye legemidler er basert på definerte potente substanser isolert fra planter eller mikroorganismer. Naturmidler basert på planter (urtemidler) som ikke er godkjente legemidler er...
Erik Pomp
20.06.2001
I spalten Legemidler i praksis i nr. 13/2001 omtalte jeg bruk av johannesurt ved depresjon (1). Kort tid før bladet gikk i trykken ble en ny undersøkelse om emnet publisert (2). Denne studien, som er...
Erik Pomp
20.05.2001
Johannesurt tilhører perikumfamilien og er en viltvoksende plante i Europa og Vest-Asia. Planten er vanlig i Norge, og finnes fra Nordland og sørover. Urten er brukt i folkemedisinen ved nedstemthet...
Erik Pomp
30.03.2000
For å finne dokumentasjon om overgangfra behandling med klozapin til olanzapin hos pasienter med schizofreni, konsulterte Regionalt legemiddelinformasjonssenter Helseregion Vest (RELIS Vest) flere...
Jan Schjøtt, Erik Pomp, Ane Gedde-Dahl, Øivind Hundal*, Turid Dybendal*, Kristin Opedal*
30.01.2000
RELIS står for regionalt legemiddelinformasjonssenter og er et prøveprosjekt offisielt startet av Statens helsetilsyn i mars 1995 i daværende helseregion 2 og 3. Prøveprosjektperioden ble avsluttet...