Erik Andrew

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Erik Andrew (f. 1945)

er m.sci.pharm. og dr.philos. seniorrådgiver ved Giftinformasjonen. Har tidligere vært professor II i farmakologi/toksikologi ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, tidligere leder av Giftinfomrasjonen og klinisk forskningssjef (Vice President) i Nycomed Imaging.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Avdeling giftinformasjon

Helsedirektoratet

Artikler av Erik Andrew
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media