Erik Andrew

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erik Andrew

Grethe Helen Bøe Lilleeng, Knut Joachim Berg, Finn Gjertsen, Erik Andrew
19.04.2007
Akutt forgiftning er et vesentlig helseproblem. Antall forgiftninger med terapeutiske og biologiske midler, ikke medregnet alkohol- og narkotikaforgiftninger, er blitt brukt som et indirekte mål på...
Grethe Helen Bøe, Christian Haga, Erik Andrew, Knut Joachim Berg
17.06.2004
I Norge ble paracetamol i mindre pakninger unntatt fra reseptplikt i 1981. Fra 1990 ble pakninger av acetylsalisylsyre over 10 g reseptbelagt og dermed likestilt med paracetamol. Unntatt fra...
Lene Solheim, Erik Andrew, Dag Jacobsen
30.04.2002
Antidoter kan defineres på flere måter. I denne artikkelen tar vi utgangspunkt i WHOs definisjon av antidoter som legemidler som primært benyttes for å motvirke de toksiske effektene av...
Christian Haga, Berit Muan, Monica Cheung, Mariann Lyngra, Carl Erik Strømsæther, Olav Lutro, Erik Andrew
01.11.2011
Paracetamolforgiftning er et betydelig problem i mange vestlige land. I Storbritannia er denne type forgiftning involvert i 100 – 200 dødsfall årlig ( 1 ). I Norden har Danmark utpekt seg med et...
Dag Jacobsen, Tarjei Rygnestad, Berit Muan, Erik Andrew
04.10.2011
Giftinformasjonen fyller 50 år i 2011. I løpet av disse årene har både informasjonsvirksomheten, forgiftningsmønsteret og forgiftningsbehandlingen endret seg. Godt samarbeid mellom Giftinformasjonen...