Ellen Tveter Deilkås

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ellen Tveter Deilkås

Ellen Tveter Deilkås
15.06.2020
Det er prisverdig at Bjark og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 6/2020 bidrar til bedre kunnskap om omfang av helsetjenesteassosierte infeksjoner som årsak til død ved Oslo universitetssykehus i 2011...
Ellen Tveter Deilkås
18.10.2007
Hjort, PF. Uheldige hendelser i helsetjenesten En lære-, tenke- og faktabok. 192 s, ill. Oslo: Gyldendal akademisk, 2007. Pris NOK 275 ISBN 978-82-05-37457-7 Store studier fra vestlige land viser at...
Ellen Tveter Deilkås
01.01.2009
Den norske oversettelsen av spørreskjemaet Safety Attitudes Questionnaire har tilfredsstillende psykometriske egenskaper og kan brukes til å måle sikkerhetskulturen ved sengeposter, poliklinikker og...
Ellen Tveter Deilkås
11.02.2014
Tjora, Aksel Melby, Line Samhandling for helse Kunnskap, kommunikasjon og teknologi i helsetjenesten. 339 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 425 ISBN 978-82-05-42552-1 I...