Ellen Borstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ellen Borstad

Kaare Shetelig, Einar Lande, Geir Sponland, Ellen Borstad, Nina Kittelsen Harsem, Annetine Staff
11.05.2006
Jens Theodor Biørnstad (1944 – 2006) rakk akkurat å fylle 62 år før kreftsykdommen tok hans liv. Han døde 12. mars i sitt elskede og frodige hjem på Malmøya etter noen måneders sykdom. Han ble cand...
Ellen Borstad
17.11.2005
Vinsnes, Anne G. Urininkontinens 120 s, tab, ill. Oslo: Akribe, 2005. Pris NOK 198 ISBN 82-7950-076-6 Urininkontinens er en liten og hendig lærebok for pleiepersonell. Forfatteren har ønsket å øke...