Elizabeth Lyster Andersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Forskningsavdelingen

Vestre Viken, Bærum sykehus

Hun har bidratt med datainnsamling, analyse av data, tolking av data og utarbeiding av manus.

Elizabeth Lyster Andersen er lege og stipendiat.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Elizabeth Lyster Andersen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media