Elizabeth Lyster Andersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Forskningsavdelingen

Vestre Viken, Bærum sykehus

Hun har bidratt med datainnsamling, analyse av data, tolking av data og utarbeiding av manus.

Elizabeth Lyster Andersen er lege og stipendiat.

Artikler av Elizabeth Lyster Andersen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media