Elin O. Rosvold

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Elin O. Rosvold

Jan C. Frich, Jarle Breivik, Knut E.A. Lundin, Elin O. Rosvold, Ingrid Os
31.10.2017
As a part of a major review of the medical degree programme in Oslo, elective courses were introduced for the first time in the spring term of 2017. We believe this will give opportunities for in-...
Jan C. Frich, Jarle Breivik, Knut E.A. Lundin, Elin O. Rosvold, Ingrid Os
30.10.2017
Som ledd i en større revisjon av medisinstudiet i Oslo ble det for første gang innført valgfrie emner i vårsemesteret 2017. Vi mener det kan gi mulighet for faglig fordypning og nyttige erfaringer...
Per Lagerløv, Tanja Holager, Sølvi Helseth, Elin O. Rosvold
13.08.2009
En internasjonal undersøkelse i 1998 viste at 26 % av norske gutter og 37 % av norske jenter i alder 11 – 15 år hadde tatt medisin for hodepine siste måned ( 1 ). Studien konkluderte med at mange...
Tanja Holager, Per Lagerløv, Sølvi Helseth, Elin O. Rosvold
13.08.2009
Vel halvparten av norske 15 – 16-årige jenter og en firedel av guttene rapporterer at de har brukt reseptfrie smertestillende legemidler siste måned ( 1 ). Med den nye apotekloven av 1.3. 2001...