Eli Berg-Hansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eli Berg-Hansen

Eli Berg-Hansen
30.05.2002
Det viser seg at legemiddelindustrien bruker forskjellige metoder for å få innpass i smågruppene, siden gruppene antakelig ansees å være et bedre forum for relasjonsbygging enn ordinære kurs...
Eli Berg-Hansen
10.11.2000
Spesialistreglene i allmennmedisin, valgfrie poeng i videre- og etterutdanningen, gis under punktet praksislærervirksomhet en tilføyelse slik at punktet får følgende ordlyd: Praksislærervirksomhet/...