Elena Kvan

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Elena Kvan

Trond Trætteberg Serkland, Ilah Le Nygaard, Elena Kvan, Joachim Frost, Lena Aronsen, Sigrid Narum, Tormod Bjånes
09.11.2018
An overview is now available of instances where laboratories should immediately alert clinicians to deviating pharmacological test results when the patient’s life and health may be at risk. In...
Trond Trætteberg Serkland, Ilah Le Nygaard, Elena Kvan, Joachim Frost, Lena Aronsen, Sigrid Narum, Tormod Bjånes
01.11.2018
Det foreligger nå en oversikt over når laboratoriet umiddelbart bør varsle klinikeren om avvikende farmakologiske prøvesvar der pasientens helse og liv kan stå i fare. I enkelte tilfeller rekvireres...
Knud Landmark, Ivar Aursnes, Elena Kvan, Åsmund Reikvam
04.03.2011
In the Journal of the Norwegian Medical Association no. 22/2010 ( 1 ), an American observation study is mentioned, which showed that pre-event treatment with inhibitors of the renin-angiotensin-...
Elena Kvan, Sigrid Narum
25.08.2005
Kortvarig forskyvning av menstruasjon i forbindelse med ferie, eksamener og reiser har vært brukt i mange år. I idretten er langvarig forskyvning av menstruasjonen velkjent. Brukere av monofasiske p-...
Maja-Lisa Løchen, Elena Kvan
25.02.2010
I den vestlige verden er kardiovaskulær sykdom den ledende dødsårsak for begge kjønn. Manifestasjonen av disse sykdommene viser betydelige kjønnsforskjeller både epidemiologisk, biologisk og klinisk...
Knud Landmark, Ivar Aursnes, Elena Kvan, Åsmund Reikvam
04.03.2011
I Tidsskriftet nr. 22/2010 ( 1 ) ble det omtalt en amerikansk observasjonsstudie som viste at forutgående behandling med hemmere av renin-angiotensin-systemet (RAS-hemmere) (angiotensinkonverterende...