Eivor Hernes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eivor Hernes

Steinar Tretli, Rune Kvåle, Eivor Hernes
26.02.2009
I Tidsskriftet nr. 22/2008 hevder T.E.B. Johansen & C. Berg at dagens behandling av prostatakreft gir et netto tap av ca. 1 025 norske pasientleveår for hver årgang behandlede ( 1 ). I studien...
Wolfgang Lilleby, Eivor Hernes, Håkon Wæhre, Nils Raabe, Sophie D. Fosså
02.11.2006
Omtrent en firedel av alle nye tilfeller med prostatakreft i Norge ble tidligere diagnostisert med metastatisk sykdom ( 1 ). Tilsvarende andel i dag er rundt 10 – 15 % (Kreftregisteret, upubliserte...