Eivind A. Valestrand

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eivind A. Valestrand

Eivind A. Valestrand
07.06.2016
Medisinstudenter kan ofte søke mestring i en objektiverende og teknisk tilnærming til sykdom. Gjennom egen alvorlig sykdom lærte jeg at pasienter trenger mer – de trenger leger som forstår mennesker...
Jan Frich, Eivind A. Valestrand, Tobias S. Slørdahl, Anders Bærheim, Henrik Schirmer, Stine Andersen, Hanne-Guro Aabelvik
24.05.2016
Vi takker Per Vaglum & Tore Gude for kommentarer til vår artikkel om nasjonal delprøve i medisinstudiet ( 1 ). I artikkelen gjør vi rede for vurderingene som er gjort under arbeidet med å...
Torfinn Støve Madssen, Eivind A. Valestrand
11.08.2015
Sjølv om det er høg kvalitet på norsk medisinarutdanning, står ein overfor nokre utfordringar. Utdanninga er prega av spesialisert pensum og manglande samordning. Dette går utover læringa til...
Rasmus Bakken, Eivind A. Valestrand
11.08.2015
Opptak til medisinstudiet ved norske universiteter er utelukkende basert på evnen til å få gode karakterer på videregående skole. Det blir løpende diskutert om man også bør vurdere andre aspekter ved...
Eivind A. Valestrand, Tobias S. Slørdahl, Anders Bærheim, Henrik Schirmer, Stine Andersen, Hanne-Guro Aabelvik, Jan Frich
15.03.2016
En nasjonal delprøve i medisinstudiet planlegges gjennomført første gang i vårsemesteret 2017. Prøven vil gi grunnlag for økt samordning av innholdet i studiet og bidra til kvalitetsutvikling. I 2014...