Eirik Madsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eirik Madsen

Eirik Madsen
11.01.2019
Ordene rotledd og grunnledd brukes til dels overlappende om ulike ledd i hender og føtter. De bør derfor unngås i medisinsk fagspråk. Rotledd og grunnledd er sammensetninger som kan forekomme i...
Eirik Madsen
30.10.2017
Dersom noen har fått et illebefinnende, kan det være grunn til å spørre seg hva vedkommende egentlig fikk. Oslo 16.1.2002: Overlege Otto A. Smiseth, avdelingsleder ved Hjertemedisinsk avdeling, Oslo...
Eirik Madsen
02.10.2017
Tidsskriftet anbefaler at dato og årstall skal skrives med mellomrom mellom måneden og årstallet. Det er feil. Ifølge Språkrådet skal datoer i løpende tekst skrives med rekkefølgen dag-måned-år ( 1...
Eirik Madsen
27.09.2016
Forsert alkalisk diurese er en veletablert behandlingsform ved enkelte former for forgiftninger. Når hovedformålet med behandlingen er å alkalisere urinen fremfor å øke diuresen, bør dette...
Eirik Madsen, Marius Kalsås Worren
03.06.2011
Syfilis er ofte blitt omtalt som «den store imitator» fordi sykdommen kan ha mange uspesifikke symptomer. Imidlertid er begrepet i årenes forløp blitt brukt om en rekke ulike sykdommer. Vi foreslår...
Eirik Madsen
12.11.2012
Ordet allmenntilstand har lenge vært et kroneksempel på utflytende medisinsk terminologi. Til tross for at ordet er svært diffust, lever det ennå i beste velgående. Klinikere bruker begrepet «...
Marius Kalsås Worren, Eirik Madsen
12.06.2012
Adjektivene kontinuerlig og konstant brukes ofte om hverandre. De har overlappende betydning, men bør brukes forskjellig. Adjektivet kontinuerlig (lat. continuus) brukes ofte for å beskrive en...
Eirik Madsen
21.04.2015
Endoskopisk undersøkelse av tykktarmen utføres vanligvis ved hjelp av en bøyelig fiberoptisk slange som føres inn i tarmen via endetarmsåpningen. I medisinsk litteratur bruker man både begrepet «...