Eirik Kjelby

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eirik Kjelby

Eirik Kjelby
21.02.2012
Fire av de mest brukte antipsykotika i Norge har samme antidepressive effekt ved akutt psykose. Det viser en studie fra Bergen. Illustrasjonsfoto Istockphoto Depressive symptomer er vanlig ved...
Eirik Kjelby
02.09.2014
Ilner, Stein Opjordsmoen Depotbehandling med antipsykotika Ved schizofreni og andre psykotiske lidelser. 102 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2014. Pris NOK 245 ISBN 978-82-05-46874-0...