Edvard Hauff

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Edvard Hauff

Edvard Hauff
31.05.2007
Brunvatne, R. Flyktninger og asylsøkere i helsetjenesten 358 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2006. Pris NOK 325 ISBN 82-05-35077-9 De fleste leger og annet helsepersonell i Norge møter nå flyktninger...
Lars Lien, Edvard Hauff
18.12.2008
Jo fattigere et land er, desto lavere andel av helsebudsjettet benyttes til psykiske helsetjenester. Er dette en riktig prioritering? En ekspertgruppe i regi av tidsskriftet The Lancet har nylig...
Edvard Hauff
17.01.2008
Er norsk helsevesen preget av institusjonell rasisme? Helsevesenet må til enhver tid forholde seg til de demografiske endringene i samfunnet, bl.a. økt innvandring. Hvordan møter det norske...
Lisbet Grut, Laila Tingvold, Edvard Hauff
11.05.2006
Flyktninger representerer en utfordring for norsk helsetjeneste. Deres livserfaring er som oftest svært forskjellig fra livserfaringene til mottakslandets helsearbeidere ( 1 ), og språkvansker og...
Solveig Dahl, Carl-Ivar Dahl, Leiv Sandvik, Edvard Hauff
23.02.2006
Leger møter ofte flyktninger med smerteproblemer. I norske publikasjoner om flyktningers helseproblemer er dette problemet spesielt nevnt for mennesker som har overlevd tortur ( 1  –  3 ). Få studier...
Solveig Dahl, Edvard Hauff
04.12.2003
Ellinor F. Major publiserte i Tidsskriftet nr. 19/2003 en undersøkelse som omhandler i hvor stor grad enheter i psykisk helsevern behandler psykisk traumatiserte pasienter, og i hvilken grad disse...
Edvard Hauff
07.01.2011
Fernando, Suman Mental health, race and culture 3. utg. 232 s, tab. New York, NY: Palgrave Macmillan, 2010. Pris USD 35 ISBN 978-0-230-21271-8 Transkulturell psykiatri er et felt i vekst. Pasienter...
Edvard Hauff
10.03.2015
Thornicroft, Graham Patel, Vikram Global mental health trials 316 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2014. Pris GB 30 ISBN 978-0-19-968046-7 Denne utgivelsen gir en omfattende oversikt...