Edmund Asbøll

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Edmund Asbøll

Edmund Asbøll
06.04.2006
Statens legemiddelverk skriver i sitt tilsvar i Tidsskriftet nr. 24/2005 at de fikk full støtte i rettsapparatet på at godkjenningen av Seroxat skjedde på en betryggende måte ( 1 ). Til dette er å...
Edmund Asbøll
10.08.2006
Statens legemiddelverk skriver i sitt tilsvar til mitt innlegg i Tidsskriftet nr. 8/2006 om Seroxat-saken ( 1 ) at Tingrettens dom baserer seg på bl.a. sakkyndige professor Ivar Øyes uttalelse, og at...
Edmund Asbøll
15.12.2005
Statens legemiddelverk omtaler på sin nettside den såkalte Seroxat-saken, som en privatperson hadde anlagt mot Legemiddelverket med krav om erstatning for helseskade påført ved Seroxat-bruk, med den...