Dahl AA

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dahl AA

Bjelland I, Dahl AA
20.09.1999
Sammendrag Kombinasjon av angst- og depresjonssymptomer er svært utbredt blant pasienter med psykiske plager. Antall og varighet av symptomene samt funksjonsnedsettelsen avgjør om tilstanden fyller...
Aass N, Fosså SD, Dahl AA, Moe TJ
20.02.1998
Sammendrag Forekomsten av angst og depresjon hos 716 uselekterte innlagte og polikliniske pasienter ved Det Norske Radiumhospital ble evaluert ved hjelp av The Hospital Anxiety and Depression Scale (...