Dag Solbu

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dag Solbu

Atle Skattebøl, Gry Bratten, Dag Solbu, Even Sundal, Karen Marie Ulshagen, Einar Wibe
30.04.2003
Vi håper at Jarle Aarbakke & Knut Rasmussens artikkel Medikamentell terapi i Tidsskriftet nr. 4/2003 ( 1 ) ikke er representativ for den jevne norske leges kunnskaper om legemiddelindustrien...
Dag Solbu, Atle Skattebøl
30.06.2001
Legemiddelindustrien ønsker et fortsatt konstruktivt samarbeid med Allmennmedisinsk forskningsutvalg, og regner med at organet vil kunne spille en rolle også ved fremtidig klinisk...