Dag Moster

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Dag Moster er overlege Barne- og ungdomsklinikken, Haukeland universitetssjukehus og professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Dag Moster
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media