Dag Johansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dag Johansen

Hans Husum, Dag Johansen, Martinus Bråten, Bernt Stueland
03.01.2008
Forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen og Legeforeningen har nylig forhandlet om arbeidsbetingelsene for kirurger som ønsker å verve seg til ISAF-styrkene i Afghanistan. Det fristes med...
Dag Johansen
20.01.2001
I Tidsskriftet nr. 28/2000 argumenterer president Hans Petter Aarseth for Akademikernes nye programerklæring, som har fått den misvisende tittelen Videreutvikling av velferdssamfunnet (1)...
Dag Johansen
20.05.2000
Basert på foredrag under kurs i ledelse og aktuell helsepolitikk arrangert av Norsk Overlegeforening på Røros 13.3. 2000 Sørensen-utvalgets flertall la frem sin innstilling for ”fristilling” av...