Dag Helge Frøisland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Dag Helge Frøisland (f. 1962) er overlege ved Barneavdelingen, Sykehuset Innlandet, Lillehammer, med stipend fra Forskningsavdelingen, Sykehuset Innlandet HF.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Dag Helge Frøisland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media