Dag Gundersen Storla

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dag Gundersen Storla

Dag Gundersen Storla
17.12.2009
I mer enn hundre år har kutane tuberkulintester vært dominerende for å påvise infeksjon med Mycobacterium tuberculosis. Nye, spesifikke analyser av blodprøver, såkalte Interferon-gamma Release Assays...
Dag Gundersen Storla
17.06.2011
Det er lenge siden tuberkulose var en folkesykdom i Norge. Faktisk er det under 100 etniske nordmenn som får aktiv tuberkulose per år, og av disse er langt de fleste eldre personer som er blitt...
Dag Gundersen Storla
18.10.2011
Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 1202 Litteraturlisten i denne artikkelen i Tidsskriftet nr. 12/2011 er falt ut. Vi beklager dette. Feilen er rettet i artikkelens nettutgave.
Dag Gundersen Storla
08.04.2011
Condrau, Flurin Worboys, Michael Tuberculosis then and now Perspectives on the history of an infectious disease. 243 s, tab, ill. Quebec: McGill-Queen’s University Press, 2010. Pris CAD 95 ISBN 978-0...