Dag Årsland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dag Årsland

Dag Årsland
15.11.2007
Landmark & Reikvam viser til den høye andelen (29 %) som rapporterte kvalme i en seksmåneders behandlingsstudie om rivastigmin ved Parkinsons sykdom og demens ( 1 ) og hevder at rivastigmin ikke...
Dag Årsland
04.10.2007
Antallet eldre med demens vil øke dramatisk i årene som kommer. Diagnostikken er fortsatt upresis og behandlingsmulighetene svært begrenset Antallet og andelen eldre personer vil øke sterkt de...
Dag Årsland, Knut A. Engedal, Harald A. Nygaard, Jukka Louhija, Ingun Ulstein, Marianne Holm
28.05.2003
Alzheimers sykdom er en kronisk progredierende nevrodegenerativ hjernesykdom som medfører gradvis svekkelse av hukommelse og andre mentale funksjoner, redusert evne til å gjennomføre daglige...
Dag Årsland
20.02.2002
Demens med Lewy-legemer er en tilstand som i de senere årene har fått stor oppmerksomhet innen geriatri, nevrologi, psykiatri og nevropatologi. Symptombildet er variert og ofte dramatisk, med både...
Arvid Rongve, Eirik Auning, Uwe Ehrt, Dag Årsland
24.01.2012
Ved Parkinsons sykdom medfører ulike nevropsykiatriske symptomer en betydelig belastning i tillegg til de klassiske motoriske symptomer ( 1 ). Psykose, her definert som tilstedeværelse av psykotiske...
Arvid Rongve, Dag Årsland, Caroline Graff
06.08.2013
I Norge lever ca. 60 000 personer med demens, og antallet forventes å dobles frem mot 2050 ( 1 ). Alzheimers sykdom er den hyppigste årsaken og utgjør i de fleste undersø...