Dag Årsland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Dag Årsland (f. 1959) er spesialist i psykiatri, med spesialkompetanse i alderspsykiatri og nevropsykiatri. Han er forskningssjef ved Senter for eldremedisin og samhandling, professor i klinisk demensforskning ved Alzheimer Centrum og seniorforsker ved Alderspsykiatrisk avdeling.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Han har fått konsultasjonshonorar fra Lundbeck, foredragshonorar fra Lundbeck og Novartis og midler til utarbeiding av manuskript fra Lundbeck. Institusjonen har fått tilskudd fra GE Health.

Regionalt senter for eldremedisin og samhandling (SESAM)

Stavanger universitetssjukehus

og

Alderspsykiatrisk avdeling

Akershus universitetssykehus

og

Alzheimer’s Disease Research Center

Karolinska Institutet

Artikler av Dag Årsland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media