Claus Lützow-Holm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Claus Lützow-Holm (f. 1956) er dr.med. og spesialist i hud- og veneriske sykdommer og driver privat avtalepraksis.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Han har mottatt prosjektstøtte fra Den norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring i forbindelse med utarbeiding av internettbasert opplæring.

Artikler av Claus Lützow-Holm
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media