Claus Lützow-Holm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Claus Lützow-Holm

Claus Lützow-Holm, Joar Austad
10.08.2006
I Tidsskriftet nr. 12/2006 påviste vi uvitenskapelig referansepraksis og flere misvisende formuleringer i en artikkel av Moan & Porojnicu om D-vitaminets fotobiologi ( 1 , 2 ). I sitt tilsvar...
Joar Austad, Claus Lützow-Holm
08.06.2006
I Tidsskriftet nr. 8/2006 har Johan Moan & Alina Carmen Porojnicu en interessant artikkel om vitamin D, som bl.a. dannes ved soleksponering av huden, og dets betydning for flere sykdommer ( 1 )...
Claus Lützow-Holm, Per Helsing
30.04.2003
En medfødt føflekk defineres som en melanocyttisk nævus som er til stede ved fødselen. Slike finnes hos ca. 1 % av de nyfødte ( 1 ). Føflekkene inndeles i små, mellomstore og store, basert på...
Claus Lützow-Holm
10.09.2001
Kosmetisk medisinsk behandling er en sterk vekstbransje, særlig i USA, men også i Norge. Leger med ulik bakgrunn konkurrerer i et marked som ofte er preget av vitenskapelig mangelfullt dokumenterte...
Claus Lützow-Holm, Petter Gjersvik, Per Helsing
11.06.2013
It can be difficult to distinguish between malignant melanoma, pigmented naevus and seborrheic keratosis. Curettage and punch biopsy are simple procedures that can be performed by a general...
Claus Lützow-Holm, Jørgen Rikard Rønnevig
22.09.2005
Legemiddelbivirkninger er et stort helseproblem, og internasjonalt regner man med at 3 – 8 % av alle sykehusinnleggelser skyldes legemiddelreaksjoner ( 1 , 2 ). Kutane legemiddelreaksjoner stod for...
Claus Lützow-Holm, Petter Gjersvik, Per Helsing
11.06.2013
Det kan være vanskelig å skille mellom malignt melanom, pigmentnævus og seboreisk keratose. Bruk av kyrette og stanseeksisjon er enkle prosedyrer som kan utføres i allmennpraksis for å avklare...