Christoffer Aam Ingvaldsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Christoffer Aam Ingvaldsen

Christoffer Aam Ingvaldsen
08.04.2019
Mange britiske piloter fikk alvorlige brannskader under den annen verdenskrig. I mangel av standardisert kirurgi var behandlingen eksperimentell, og rekonstruksjonene var både innovative og til dels...
Christoffer Aam Ingvaldsen, Kim Alexander Tønseth
24.01.2017
Auricular haematomas typically occur as a result of the auricle being pulled or subjected to blunt trauma in association with contact sports, accidents or violence. An auricular haematoma requires...
Christoffer Aam Ingvaldsen, Kim Alexander Tønseth
19.01.2017
Ørehematomer oppstår typisk ved stumpt traume eller drag mot aurikkelen i forbindelse med (kamp)sport, uhell eller voldsepisoder. Et ørehematom trenger rask kirurgisk håndtering for å unngå...