Christoffer Aam Ingvaldsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: chingv@ous-hf.no

Seksjon for hudsykdommer

Oslo universitetssykehus

og

Avdeling for mikrobiologi og smittevern

Akershus universitetssykehus

Christoffer Aam Ingvaldsen er ph.d., lege i spesialisering i hud- og veneriske sykdommer og forsker.

Artikler av Christoffer Aam Ingvaldsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media