Christina Svanstrøm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Christina Svanstrøm

Christina Svanstrøm
29.04.2021
Johanne Sundby (69) arbeider for at kvinnehelse skal tas på alvor, og vil inspirere unge leger til å tro på at det er rom for mangfold i front av akademia. Foto: Christina Svanstrøm Livet like...
Christina Svanstrøm
26.10.2020
Professor Arthur Revhaug (70) tenker koronapandemien skaper rom for nødvendige endringer i helsevesenet. Foto: Marius Fiskum Vi har snakket oss gjennom en blomsterhage, rundt alle husets fire hjørner...
Christina Svanstrøm
31.10.2019
Jan Abel Olsen vil at alle skal ha like muligheter fra barnsbein av. Helseøkonomen mener investeringer tidlig i livet vil gi stor effekt på både helse og arbeidsdeltakelse. Foto: Christina Svanstrøm...
Christina Svanstrøm
06.05.2019
I 80 år har Trond Sætre vært en nysgjerrig mann. Dette er en fortelling om vitebegjær, familieliv og eksistensens store og små spørsmål. Alle foto: Christina Svanstrøm Når vi møtes til intervjuet, er...
Christina Svanstrøm
22.03.2019
Dr. Sverre Håkon Evju i Narvik omtaler seg som kronisk positiv. Med den innstillingen har han blitt en viktig pådriver for endring og utvikling mot fremtidens Helse-Norge. Alle foto: Christina...
Christina Svanstrøm
10.12.2018
Det handler om nattesøvn, tankekjør og kunnskapsformidling. Derfor tar gynekolog Agnethe Lund høyt og tydelig ordet i den offentlige debatten. Alle foto: Magne Sandnes Det tok flere år med en følelse...
Christina Svanstrøm
15.10.2018
Hvis hun fikk muligheten, ville Solveig Ballo stått i stormen av #utentaushetsplikt igjen. Alle foto: Marius Fiskum Høsten 2017 gikk en bølge gjennom samfunnet. #metoo slo inn dør etter dør. Volumet...
Christina Svanstrøm
17.08.2018
For førsteamanuensis og gynekolog Ingrid Petrikke Olsen markerte vårens uteksaminering av fire ferske leger ved studiested Finnmark prikken over i-en i et karrierelangt prosjekt. Innflygingen til...
Christina Svanstrøm
05.02.2018
Går kroppen eller psyken på en smell i utlandet, hjelper det ikke å sette +47 foran 113. Terje Erlid lever av å bistå dem som ikke er på godfot med vilkårene i reiseforsikringen. Vi er hjemme hos...
Christina Svanstrøm
04.10.2017
Dagens leger har ikke den statusen legene hadde før. – Vi må innse at vi er arbeidstagere og jobbe for våre kollektive rettigheter, mener Trude Basso. Alle foto: Marius Fiskum Vi står på sykehusets...
Christina Svanstrøm
21.08.2017
– Doktorar med metaperspektiv er i ferd med å bli ein utdøyande rase. Helsetjenesteforskeren Olav Helge Førde vil at legene skal løfte blikket oftere opp fra journalen og bry seg om mer enn...
Christina Svanstrøm
16.02.2017
– Smak på ordene «han er en misbruker». Er det en person du får lyst til å komme i kontakt med? spør Terje Simonsen retorisk. Den kliniske farmakologens prosjekt innen avhengighetsmedisin er å komme...
Christina Svanstrøm
22.11.2016
Siden han startet i jobben som røntgenlege ved Lofoten sykehus, har det skjedd nær magiske kvantesprang i faget. Nypensjonerte Jon Heger (67) takker for seg med et ønske om at man ikke glemmer at...