Christian Haga

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Christian Haga (f. 1972) er cand.pharm. og seniorrådgiver.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Giftinformasjonen

Divisjon for miljømedisin

Folkehelseinstituttet

Artikler av Christian Haga
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media