Christian Haga

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Christian Haga

Christian Haga, Mimi Stokke Opdal, Silja Skogstad Tuv, Per Henrik Zahl, Hanne Stenberg-Nilsen
08.11.2016
Digitalisglykosider har vært i utstrakt bruk ved behandling av hjertesvikt og supraventrikulære takykardier, spesielt ved atrieflimmer ( 1 ). Det finnes flere digitalisglykosider som brukes medisinsk...
Grethe Helen Bøe, Christian Haga, Erik Andrew, Knut Joachim Berg
17.06.2004
I Norge ble paracetamol i mindre pakninger unntatt fra reseptplikt i 1981. Fra 1990 ble pakninger av acetylsalisylsyre over 10 g reseptbelagt og dermed likestilt med paracetamol. Unntatt fra...
Christian Haga
20.02.2003
I år 2001 utgjorde zopiklon 59 % av totalforbruket målt i definerte døgndoser av gruppen N05C hypnotika og sedativer. Zolpidem (Stilnoct) utgjorde 2,5 % av salget ( 1 ) (fig 1). Denne forandringen i...
Christian Haga, Berit Muan, Monica Cheung, Mariann Lyngra, Carl Erik Strømsæther, Olav Lutro, Erik Andrew
01.11.2011
Paracetamolforgiftning er et betydelig problem i mange vestlige land. I Storbritannia er denne type forgiftning involvert i 100 – 200 dødsfall årlig ( 1 ). I Norden har Danmark utpekt seg med et...