Charlotte von der Lippe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Email: : uxhec@ous-lhf.no

Charlotte von der Lippe er cand.scient., ph.d., spesialist i medisinsk genetikk og overlege ved Sykehuset i Telemark.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Charlotte von der Lippe
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media