Charlotte de Lange

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Klinikk for radiologi og nukleærmedisin

Oslo universitetssykehus

Charlotte De Lange er spesialist i radiologi med spesialkompetanse i barneradiologi og spesielt muskel-skjelett-lidelser hos barn, overlege ved Klinikk for radiologi og nukleærmedisin, Oslo universitetssykehus.

Artikler av Charlotte de Lange
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media