Chantal M.E. Tallaksen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Chantal M.E. Tallaksen

Chantal M.E. Tallaksen
11.09.2008
Artikkelen er basert på en litteraturgjennomgang, egne forskningsresultater og personlige erfaringer. Det ble gjort et ikke-systematisk litteratursøk i Medline og Cochrane-databaser for...
Chantal M.E. Tallaksen, Espen Dietrichs
09.09.2004
Vi gir en kort oversikt over de vesentligste kliniske og genetiske aspekter ved spinocerebellære degenerasjoner. Genetiske aspekter ved de øvrige bevegelsesforstyrrelsene er omtalt i to andre...
Espen Dietrichs, Chantal M.E. Tallaksen
09.09.2004
Vi gir i denne artikkelen et overblikk over kliniske og genetiske aspekter ved dystoni, chorea og essensiell tremor. Sammen med to andre artikler ( 1 , 2 ) vil den dekke de viktigste typene av...