Cecilie Normann Birkeli

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Cecilie Normann Birkeli

Cecilie Normann Birkeli
25.05.2021
Det har lenge vært oppmerksomhet rundt manglende rekruttering til allmennmedisin i Norge. Forskning på årsaker – hvorfor leger velger seg bort eller slutter i allmennmedisin – kan gi kunnskap om...
Cecilie Normann Birkeli
12.10.2020
Mentorprogrammer der en gruppe studenter regelmessig kan møte en erfaren lege som mentor, har et stort potensial, viser en ny studie. Illustrasjon: Aron Vellekoop León / NTB scanpix Mentorprogrammer...
Cecilie Normann Birkeli, Judith Rosta, Olaf Gjerløw Aasland, Karin Isaksson Rø
30.03.2020
There has been a prolonged focus on under-recruitment to general practice ( 1 – 7 ). In an evaluation undertaken in 2016 ( 8 , 9 ), one in every four foundation doctors reported wanting to enter...
Cecilie Normann Birkeli, Judith Rosta, Olaf Gjerløw Aasland, Karin Isaksson Rø
30.03.2020
Det har lenge vært oppmerksomhet rundt manglende rekruttering til allmennmedisin ( 1 – 7 ). I en evaluering fra 2016 ( 8 , 9 ) oppga hver fjerde turnuslege at de ønsket å begynne i allmennmedisin...
Cecilie Normann Birkeli
11.03.2020
Vi vet lite om leger som faller fra underveis i spesialiseringsløpet. Bør dette fokuseres mer på? Illustrasjon: Ikon Images / NTB Scanpix Det har tidligere vært forsket på preferanser for...
Cecilie Normann Birkeli
21.08.2018
At veiledning i spesialistutdanningen har stor betydning i utdanningsløpet er godt dokumentert nasjonalt og internasjonalt. Men hvorfor er veiledning viktig i utdanningen – og hvordan kan den bli en...
Cecilie Normann Birkeli
03.11.2015
Den første nasjonale evalueringen av turnustjenesten etter at ny ordning med søknadsbasert opptak til turnustjenesten ble innført, er nylig gjennomført. En tredel av turnuslegene ble ansatt uten at...
Cecilie Normann Birkeli
05.05.2015
I 2012 ble det gjennomført en landsomfattende evaluering av spesialistutdanningen for leger i Norge som omfattet alle sykehusspesialiteter. Illustrasjonsfoto: Ole Kristian Losvik Den viktigste...
Cecilie Normann Birkeli
19.04.2016
Hvordan lærer egentlig leger i spesialisering på jobben? Illustrasjonsfoto: Jens Sølvberg/Samfoto I løpet av 2017 innfører Norge ny medisinsk spesialitetsstruktur ( 1 ). Målet er å forbedre og...