Carl Tollef Solberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Carl Tollef Solberg

Espen Gamlund, Karl Erik Müller, Amalie C. Solberg, Carl Tollef Solberg
26.10.2020
Do doctors have a moral obligation to provide medical care if they lack adequate personal protective equipment during a pandemic? Neither the Declaration of Geneva, the Norwegian Medical Association...
Espen Gamlund, Karl Erik Müller, Amalie C. Solberg, Carl Tollef Solberg
26.10.2020
Har leger en moralsk plikt til å gi helsehjelp selv om de skulle mangle tilstrekkelig smittevernutstyr under en pandemi? Verken Genève-deklarasjonen, Legeforeningens etiske retningslinjer eller...
Amalie C. Solberg, Karl Erik Müller, Carl Tollef Solberg
30.01.2020
In the art of medicine of the future, it will be important to know when to use artificial intelligence and when we should let natural intelligence work undisturbed. Some argue that artificial...
Amalie C. Solberg, Karl Erik Müller, Carl Tollef Solberg
20.01.2020
I fremtidens legekunst vil det være viktig å vite når vi skal bruke kunstig intelligens og når vi bør la den naturlige intelligensen få virke uforstyrret. Enkelte hevder at vi med kunstig intelligens...
Karl Erik Müller, Carl Tollef Solberg, Juliana Ide Aoki, Lucile Maria Floeter-Winter, Audun Helge Nerland
25.12.2017
One aim of the Sustainable Development Goals is to end the epidemics of neglected tropical diseases by 2030. A multifaceted approach is needed to tackle leishmaniasis, keeping in mind the parasite,...
Karl Erik Müller, Ingrid Neteland, Carl Tollef Solberg
23.05.2017
What does it mean to be an accomplished professional? The answer is not self-evident. What we define as our profession and what qualities we think an accomplished doctor should have reveal a great...
Karl Erik Müller, Ingrid Neteland, Carl Tollef Solberg
23.05.2017
Hva vil det si å være faglig dyktig? Svaret er ikke gitt. Hva vi definerer som faget og hvilke kvaliteter en faglig dyktig lege skal inneha, røper mye om oss selv. Hertzberg og medarbeidere skrev i...