Carl Erik Strømsæther

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Carl Erik Strømsæther

er pensjonert overlege (fra 1.5. 2011), tidligere overlege ved Nyreseksjonen, Medisinsk avdeling, Sykehuset Østfold, Fredrikstad. Spesalist i indremedisin og nyresykdommer.

Oppgitte interessekonflikter: Forfatteren har mottatt støtte til kurs og møte fra Roche og Novartis.

Nyreseksjonen

Medisinsk avdeling

Sykehuset i Østfold

Artikler av Carl Erik Strømsæther
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media