Carl-Erik Slagsvold

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Carl-Erik Slagsvold

Carl-Erik Slagsvold, Einar Stranden, Antonio Rosales
05.11.2009
Venøs insuffisiens er svært vanlig og bidrar til et symptomspekter som varierer fra mindre asymptomatiske telangiektasier og ektatiske vener, via åreknuter med spreng og tyngdefornemmelse, til sår,...
Antonio Rosales, Carl-Erik Slagsvold, Jørgen J. Jørgensen, Gunnar Sandbæk
19.11.2009
Kronisk venøs insuffisiens med utvikling av leggsår representerer et alvorlig medisinsk og sosialt problem. Prevalensen av venøst leggsår rapporteres å være 0,1–1,0 % ( 1 , 2 ). I Sverige er de...
Bernt Ly, Anne Mette Njaastad, Gunnar Sandbæk, Randi Solstrand, Antonio Rosales, Carl-Erik Slagsvold
19.02.2004
Rutinebehandlingen av dyp venetrombose er lavmolekylært heparin subkutant etterfulgt av behandling med vitamin K-antagonist. Behandlingen forebygger residiv av venøs tromboemboli, men forhindrer ikke...
Kjetil Steine, Arne G. Røseth, Gunnar Sandbæk, Robert Murison, Carl-Erik Slagsvold, Anne Keller, Jan A. Falch
18.12.2003
Våren 1901 drog Sverre Hassel og Gunerius Isachsen fra Otto Sverdrups andre Fram-ekspedisjon på en 1 400 km sledetur med hunder rundt Amund og Ellef Ringnes Land i Nord-Canada (fig 1) ( 1 , 2 ). For...
Carl-Erik Slagsvold, , Einar Stranden
07.04.2005
Leggsår er svært vanlig, særlig blant eldre. Mange av disse pasientene behandles i allmennpraksis. Basert på omfattende klinisk og vitenskapelig erfaring og tilgjengelig medisinsk litteratur, særlig...
Einar Stranden, Carl-Erik Slagsvold
07.04.2005
Kroniske sår på legg og fot forekommer hyppig hos eldre pasienter og kan gi smerter, redusert mobilitet og sosial isolasjon. Behandlingen kan være meget ressurskrevende og generere store kostnader...