Camilla Ihlebæk

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Camilla Ihlebæk (f. 1967) er cand.scient. og dr.philos. Hun er professor i folkehelsevitenskap ved Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Helse UMB, IHA

Universitetet for miljø- og biovitenskap

og

Uni helse, Uni Research

Allmennmedisinsk forskningsenhet

Universitetet i Bergen

Artikler av Camilla Ihlebæk
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media