Brynjar Fure

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Brynjar Fure

Brynjar Fure
25.03.2019
Systematic identification of patients with acute delirium in emergency departments in Norwegian hospitals may benefit multimorbid elderly patients. For many doctors, the terms ‘acute confusion’ and ‘...
Brynjar Fure
13.03.2019
Systematisk kartlegging av pasienter med akutt delirium på akuttmottakene i norske sykehus kan gi et løft for eldre pasienter med mange sykdommer. Hos mange leger fremkaller ordene akutt forvirring...
Brynjar Fure, Hilde Helene Holte, Laila Hov, Gunn Elisabeth Vist, Liv Hege Kateraas, Bent Indredavik
15.10.2018
Sammen med reperfusjonsbehandling med intravenøs trombolytisk behandling og mekanisk trombektomi utgjør slagenhetsprinsippene basis for evidensbasert slagbehandling ( 1 – 3 ). Behandling i slagenhet...
Helene Arentz-Hansen, Elisabet Hafstad, Vigdis Lauvrak, Anna Stoinska-Schneider, Vidar Jusnes Vang, Sari Ormstad, Brynjar Fure
29.05.2018
New health technologies must be assessed before they are introduced in the Norwegian Health Service to ensure that they are safe and effective. Mini-HTA can help prevent hospitals from adopting...
Helene Arentz-Hansen, Elisabet Hafstad, Vigdis Lauvrak, Anna Stoinska-Schneider, Vidar Jusnes Vang, Sari Ormstad, Brynjar Fure
28.05.2018
Nye metoder i helsetjenesten skal vurderes før de blir innført for å sikre at de er effektive og trygge. Mini-metodevurderinger kan forhindre at sykehusene tar i bruk uvirksomme eller skadelige...
Brynjar Fure
17.05.2007
Depresjon er vanlig etter hjerneslag, og forverrer pasientens prognose. Tilstanden kan bedres med SSRI-behandling. Illustrasjonsfoto IBID/GV-Press I norske slagenheter er det opparbeidet stor...
Brynjar Fure
15.02.2007
Krüger, RME Evige utfordringer Helsetjenester og omsorg for eldre. 314 s, tab, ill. Tønsberg: Aldring og helse, 2006. Pris NOK 395 ISBN 82-8061-056-1 Det er naturlig at søkelyset rettes mot sentrale...
Brynjar Fure
31.01.2008
Pasienter med iskemisk hjerneslag kan utvikle hjerneødem, med forhøyet intrakranialt trykk og cerebral herniering. Slike pasienter bør vurderes for avlastende hemikraniektomi for å hindre fatal...
Torgeir Bruun Wyller, Brynjar Fure
01.07.2011
I Tidsskriftet nr. 8/2011 står to interessante artikler om hjerneslag i Bergen ( 1 , 2 ) ledsaget av en lederartikkel ( 3 ). Langt på vei er slagbehandlingen ved Oslo universitetssykehus bygd opp...
Antje Reichenbach, Elisabeth Gulowsen Celius, Brynjar Fure, Sigurd Vatn, Torgeir Bruun Wyller
20.05.2011
Organiseringen av akutt slagbehandling har i mange år vært en kilde til uenighet, og fortsatt er det store forskjeller mellom norske sykehus. Vi mener det er gode faglige argumenter for å forankre...
Brynjar Fure, Erik Hauge Engebretsen, Bente Thommessen, Anne Rita Øksengård, Anne Brækhus
03.06.2011
Normal aldring medfører flere endringer i nervesystemet. Samtidig med disse endringene ses det i høy alder en økning i forekomsten av nevrologisk sykdom ( 1 ). Dette medfører at nevrologisk...