Brit Torill Gutbier

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Brit Torill Gutbier

Einar Skoglund, Brit Torill Gutbier
03.12.2009
Overføring av spesialistgodkjenning fra andre land til norsk godkjenning er endret. Det er ikke lenger adgang til å få konvertert en spesialistgodkjenning fra utlandet til norsk godkjenning dersom...
Einar Skoglund,, Brit Torill Gutbier
14.01.2010
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2520 I Tidsskriftet nr. 23/2009, på side 2520, skal mellomtittelen i midtspalten være: Nordisk overenskomst