Braut GS

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Braut GS

Braut GS
10.12.1999
Sammendrag Artikkelen gjev eit oversyn over måla for helsetenesta i Noreg slik desse er formulerte i sentrale statlege styringsdokument i tidsrommet 1672-1999. Ein modell for analyse av desse måla...
Braut GS
28.02.1998
Tidsskriftet trykkjer i denne utgåva ein artikkel om risikoanalysar (1). Med radon og lungekreft samt toksoplasmose og medfødde skadar som døme, syner Per Magnus & Anne Eskild korleis ei...
Braut GS
20.05.1997
Førebyggjande medisin er under press for tida. Ikkje først og fremst på grunn av manglande medisinsk kunnskap, men fordi det blir stilt spørsmål ved legitimiteten legen har til å drive førebyggjande...