Brage H. Amundsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Brage H. Amundsen

Torvald Espeland, Ida Gjervold Lunde, Brage H. Amundsen, Lars Gullestad, Svend Aakhus
22.10.2018
Myocardial fibrosis arises when the heart’s fibroblasts produce collagenous scar tissue. This process may primarily be reparative, but over time often has negative consequences for the patient...
Torvald Espeland, Ida Gjervold Lunde, Brage H. Amundsen, Lars Gullestad, Svend Aakhus
12.10.2018
Myokardfibrose oppstår når hjertets fibroblaster produserer kollagenøst arrvev. Denne prosessen kan primært være reparerende, men får – over tid – ofte negative konsekvenser for pasienten i form av...
Brage H. Amundsen, Ulrik Wisløff, Stig A. Slørdahl
15.02.2007
Maksimalt oksygenopptak forteller oss hvor effektive hjerte, lunger, arterier og skjelettmuskulatur er til å ta opp, transportere og forbruke oksygen, og er derfor det beste målet på fysisk kapasitet...
Johannes Soma, Marius Eriksen, Brage H. Amundsen
19.04.2007
En 50 år gammel kvinne ble innlagt i vår avdeling på grunn av rask hjerteaksjon. Hun hadde hatt kortvarige anfall med hjertebank et par ganger årlig, første gangen i forbindelse med en fødsel 15 år...
Tobias S. Slørdahl, Brage H. Amundsen, Øystein Størkersen, Knut Haakon Stensæth, Morten Kristian Slette, Rune Wiseth, Bjørnar Grenne
25.11.2014
Mannen i 60-årene ble innlagt i sykehus etter dyspné og akutt innsettende ubehag i høyre arm. Man mistenkte hjerteinfarkt. Men historien illustrerer at bak noen av de vanligste symptomene man møter...
Ragnhild Habberstad, Jarle Karlsen, Knut Haakon Stensæth, Thomas Renhult Skaug, Brage H. Amundsen
05.04.2016
En mann i 50-årene kontaktet onkologisk poliklinikk etter to uker med moderat dyspné og svimmelhet. Ti måneder tidligere hadde han fått diagnostisert kreft i thyreoidea av blandingstype (30  % høyt...