Børge Ytterstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Børge Ytterstad

Børge Ytterstad
08.04.2019
Injury epidemiology research and prevention of injuries depend on good-quality data on where, when and how injuries occur. Accidents are the main cause of death for people under 45 years ( 1 ). In...
Børge Ytterstad
08.04.2019
Skadeepidemiologisk forskning og forebygging av skader er avhengig av gode data om hvor, når og hvordan skader skjer. Ulykker er den viktigste årsaken til dødsfall for personer under 45 år ( 1 ). I...
Børge Ytterstad
20.12.2016
Offentlig skadestatistikk er ufullstendig og speiler ikke de ressursene som våre sykehus bruker på det faktiske volum av akutt skadebehandling. Dødelige skader fører til et stort tap av forventede...
Børge Ytterstad
24.11.2016
Offentlig skadestatistikk er ufullstendig og speiler ikke de ressursene som våre sykehus bruker på det faktiske volum av akutt skadebehandling. Dødelige skader fører til et stort tap av forventede...
Børge Ytterstad
17.01.2008
Meldinger til Kreftregisteret ved påvisning av malign sykdom er en nødvendig og selvsagt plikt for å støtte kreftepidemiologisk forskning i Norge. Opplysninger om familiær forekomst av kreft og...
Børge Ytterstad
11.06.2009
M, Peden K, Oyegbite J et al, Ozanne-Smith World report on child injury prevention 228 s, tab, ill. Genève: WHO, 2008. Pris CHF 40 ISBN 978-92-4-156357-4 Dette er en velskrevet bok i paperbackformat...
Børge Ytterstad, Tore Dahlberg
09.02.2006
AIS-skalaen (Abbreviated Injury Scale) ble konstruert for å beregne sannsynligheten for død for en trafikkskadet person. Kjetil Søreide & Andreas Krüger kommenterer vår artikkel om...
Børge Ytterstad, Tore Dahlberg
26.01.2006
Vi takker Hans Husum for hans kommentar til vår artikkel om snøscooterskader ( 1 ). Vi må erkjenne at prosjektet om forebygging av slike skader på Svalbard har hatt begrenset effekt. Vi er også enig...
Børge Ytterstad, Johan Lund
20.11.2000
Gitaristen Eric Clapton skrev den vakre balladen ”Tears in Heaven” etter at hans fire år gamle sønn Conor falt fra en skyskraper i New York i 1991. Med denne sangen eksponerte han for en hel verden...
Børge Ytterstad
10.03.2000
Vold er et lite problem i rike Norge sammenliknet med i fattige land med store sosiale forskjeller. I fattigstrøkene i colombianske byer er vold hovedårsaken til at gjennomsnittlig levealder for menn...
Børge Ytterstad, Tore Dahlberg
01.12.2005
Longyearbyen sykehus betjener Svalbards faste befolkning, besøkende, fiskeflåten og skip i Barentshavet. Ferdsel på Svalbard preges om vinteren av snøscooter, som i løpet av de siste 40 år har bedret...
Børge Ytterstad
07.01.2011
Hvorfor går arbeidet med forebygging av skader og ulykker så tregt? Er samhandlingsreformen med vekt på forebyggende helsearbeid lagt på is? Vi kjenner for dårlig til forekomsten av brannskader hos...