Bjørn-Erik Kristiansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørn-Erik Kristiansen

Dagfinn Skaare, Yngvar Tveten, Bjørn-Erik Kristiansen
13.12.2007
Nasjonalt folkehelseinstitutt har offentliggjort tall for diagnostikk av genital infeksjon med Chlamydia trachomatis i 2006. Statistikken viser både en høy andel positive prøveresultater og et...
Bjørn-Erik Kristiansen, Petter Brandtzæg, Bjarne Bjorvatn, Claus Ola Solberg
29.01.2009
Den norske vaksinen mot gruppe B-meningokokksykdom og utprøvingen av den er blitt kritisert i mediene og av det offentlige granskingsutvalget. Kritikken er dels feil, dels ensidig. Vaksinen er sikker...
Bjørn-Erik Kristiansen, Nils Grude, Yngvar Tveten, Andreas Emmert
22.10.2009
Er norske leger og laboratorier for dårlige til å påvise borreliose, slik mediene gjentatte ganger i den senere tid har hevdet? Rekvirerende lege bør skjerpe indikasjonsstillingen ved prøvetaking –...
Hanne Nøkleby, Bjørn-Erik Kristiansen
26.01.2006
Vaksinering, overvåking og sikker diagnostikk er viktig i bekjempelsen av kikhoste. I 2006 vil barn i sjuårsalderen bli tilbudt en fjerde dose med kikhostevaksine I en artikkel i dette nummer av...
Hilde K. Skudal, Nils Grude, Bjørn-Erik Kristiansen
06.04.2006
Urinveisinfeksjoner er blant de mest vanlige infeksjoner og bidrar til en stor del av antibiotikaforbruket i Norge. For å optimalisere den empiriske bruken av antibiotika ved urinveisinfeksjoner er...
Bjørn-Erik Kristiansen
18.03.2004
Undertegnede er måteholden med alkohol og har alltid vært ikke-røyker. Jeg mener til og med at røyking er skadelig, også for omgivelsene. Hva kommer det av at humøret allikevel synker når jeg leser...
Nils Grude, Yngvar Tveten, Bjørn-Erik Kristiansen
04.12.2003
I Tidsskriftet nr. 17/2003 har Anna-Karina Brandal et innlegg om personlige erfaringer med residiverende cystitt ( 1 ). Dette gir på mange måter grunnlag for refleksjoner. Hun har, sin unge alder til...
Bjørn-Erik Kristiansen
30.01.2001
Global Alliance of Vaccination and Immunization (GAVI) skal i år bruke 31 millioner dollar på vaksinasjonsopplegg i fattige land. Illustrasjonsfoto Global Alliance of Vaccination and Immunization (...
Bjørn-Erik Kristiansen, Andy Jenkins, Yngvar Tveten, Bjørn Karsten, Øystein Line, Anneli Bjöersdorff
10.03.2001
Human granulocytær ehrlichiose ble først beskrevet av den norske legen Johan Bakken i USA i 1994 (1). Det første dokumenterte tilfellet i Europa ble oppdaget i Slovenia i 1997 (2). Sykdommen skyldes...
Andrew Jenkins, Bjørn-Erik Kristiansen
28.05.2013
In the course of a review of archival data from an earlier publication we discovered that the bacterium Candidatus Neoehrlichia mikurensis (CNM) is present in Norwegian Ixodes ricinus ticks. Human...
Bjørn-Erik Kristiansen
10.06.2000
Det er økt forståelse for at dårlig helse bidrar til fattigdom. Med begrensede ressurser er det viktig å stille spørsmålet: Hvordan kan vi bedre helsesituasjonen i fattige land på den mest...
Bjørn-Erik Kristiansen
25.08.2005
Preben Aaavitsland har i Tidsskriftet nr. 13 – 14/2005 en nyttig og aktuell lederartikkel ( 1 ). Ett av hans hovedpunkter er at de senere års utbrudd av legionærsykdom viser nytten av fagområdet...
Andrew Jenkins, Bjørn-Erik Kristiansen
28.05.2013
Ved gjennomgang av arkivdata fra en tidligere publikasjon har vi oppdaget at bakterien Candidatus Neoehrlichia mikurensis (CNM) finnes i norske skogflått. Human sykdom med denne bakterien er nylig...