Birgitta Langhammer

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Birgitta Langhammer

Ellen Cyrus, Marit Gustavsen, Astrid Kjendahl, Anne Lorentzen, Reidun Jahnsen, Birgitta Langhammer
25.09.2003
Bente, Gjelsvik Form und Funktion Neurologie, Bobath-Konzept, Physiotherapie. 220 s, ill. Stuttgart: Georg Thieme, 2002. Pris NOK 359 ISBN 3 - 13 - 129441 - 8 Bobath-konseptet, også kalt «...
Birgitta Langhammer, Johan Kvalvik Stanghelle
10.10.2001
Basert på en undersøkelse publisert i Clinical Rehabilitation (1) Fysioterapibehandling ved hjerneslag kan gjennomføres etter flere forskjellige tilnærminger, som for eksempel proprioseptiv...
Birgitta Langhammer, Johan K. Stanghelle
30.11.2001
Bobath-metoden ble opprinnelig utarbeidet og presentert av ekteparet Berta og Karel Bobath. Gjennom sine bøker og kurs har de sørget for at en hel generasjon Bobath-instruktører har videreført deres...