Birgit Lie

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Birgit Lie

Birgit Lie
05.02.2004
De helsemessige konsekvensene av brudd på menneskerettighetene og behovet for vel tilrettelagte helsetjenester for flyktninger i Norge representerer moralske, etiske og faglige utfordringer...
Bjørn O. Hoftvedt, Sverre Varvin, Birgit Lie, Sidsel Rogde, Jan Helge Solbakk, Kristian Hagestad, Eline Thorleifsson
15.05.2003
I Diyarbakir i Tyrkia kan helsepersonell bli arrestert for å behandle såkalte terrorister. Inntil nylig var det forbudt å bruke det kurdiske språket. Det var straffbart for leger å gi...
Birgit Lie
30.06.2002
Den økende uroen på Balkan førte i slutten av 1980-årene til at mange kosovoalbanere flyktet til Sverige. Etter Berlinmurens fall og oppløsningen av Sovjetunionen var det i mange vesteuropeiske land...
Birgit Lie
30.11.2001
Tortur er overgrep mot grunnleggende menneskerettigheter. Tortur har som mål å ødelegge enkeltindividets verdighet og selvfølelse og virke avskrekkende på samfunnet rundt. På tross av internasjonal...
Birgit Lie
20.11.2000
Fjorårets mottak av 6 000 flyktninger fra krigen i Kosovo aktualiserte for alvor nødvendigheten av oppdaterte rutiner for helsetjenester til flyktninger. Gjentatte ganger er det tidligere blitt...
Bjørn Oscar Hoftvedt, Sverre Varvin, Eline Thorleifsson, Kristian Hagestad, Birgit Lie, Sidsel Rogde
03.02.2005
Pasienter med psykiske lidelser møter fortsatt fordommer i det kinesiske samfunn, og behandlingstilbudet er ofte svært begrenset. Den kinesiske psykiatriforening arbeider aktivt for å endre...
Birgit Lie
04.02.2011
Bhugra, Dinesh Craig, Tom Bhui, Kamaldeep Mental health of refugees and asylum seekers 308 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 35 ISBN 978-0-19-955722-6 Bidragsyterne gir en...
Birgit Lie
07.08.2012
Kadribegovic, Edin Jeg var et barn, det var krig 198 s. Oslo: Pax Forlag, 2012. Pris NOK 299 ISBN 978-82-530-3437-9 Krigen i Bosnia er et sår i Europas sinn og historie – et multikulturelt område som...